Avatar

Základné Seo

25 augusta 2016
No Comments
12 120 Views

Dnes sa často objavuje pojem „základná optimalizácia“., ale v mnohých prípadoch nie je definované čo je základné seo. Základná optimalizácia tak ako ju vnímam ja, je čiastočné nastavenie on page faktorov na web stránke.

Každý priemerný užívateľ vníma, že optimalizácia súvisí so zobrazovaním web stránky v google a pozíciou, na ktorej sa nachádza.

On page faktory :

 • Doména
 • Url adresa
 • Title
 • Meta description
 • Header
 • Html kód
 • Obsah
 • Štruktúra webu
 • Rýchlosť načítania web stránky
 • Umiestenie servera kde sa web stránka nachádza
 • Responsive

DOMÉNA

 • Dobre zapamätateľná
 • Obsahuje keyword (kľúčové slovo)
 • Koncovka domény .sk

Príklad: Som fitness tréner a chcem pre svoje služby web stránku. V rámci mojej oblasti služieb súvisia so mnou kľúčové slová ako: fitness tréner, osobný tréner, kruhový tréning, chudnutie s trénerom… Na web stránke : www.sk-nic.sk si viem zistiť či doména o ktorú mám záujem je voľná.

U kľúčového slova fitness, môžem naraziť na problém, slovo fitness môže užívateľ napísať aj ako fittnes, fitnes … a ak by sa chcel na web vrátiť nemusí si doménu správne zapamätať.

Doména osobný tréner je už obsadená. Chudnutie s trénerom je pre doménu príliš dlhý názov. Teda nakoniec sa rozhodnem pre doménu tréner, ktorá je tiež obsadená, a preto pridám aj oblasť, v ktorej pôsobím. Výsledkom je krátka dobre zapamätateľná doména, ktorá zároveň obsahuje kľúčové slovo.

Pri výbere  názvu domény je dobre ako prvé urobiť analýzu kľúčových slov. A na základe výsledkov, a názvu ktorý je dostupný sa rozhodnúť. Iné je to v prípade budovania značky. Vtedy je ideálne ako meno domény použiť názov firmy.

Koncovka domény nehrá veľkú úlohu z hľadiska optimalizácie. Ide skôr o užívateľa ktorý až intuitívne zadáva/ predpokladá .sk.

URL ADRESA

V tejto časti sa objavuje pojem seo frendly url, alebo tiež user frendly url.

 • Základom je aby bola url adresa dobre čitateľná – zmysluplná , priamočiara, a teda nevznikala duplicita url adries (kanonické url) . (Pr.: www.noprint.sk/blog, (statická url adresa) NIE www.noprint.sk / index.php?sid=e-shop&kid=27 (dynamická url adresa))
 • Ideálnejšie je používať stredovú pomlčku (/blog/59-zakladne-seo)  nie podčiarkovník (/blog/59_zakladne_seo).
 • Je veľmi dôležité vyhnúť sa neplatným url, a nastaviť správne presmerovanie neplatných url adries. (Pr. Mám článok, ktorý už nie je aktuálny a chcem ho vymazať. Článok ale má nejakú url adresu, ktorá je už indexovaná v google (zobrazuje sa vo výsledku vyhľadávania- serp) ak na tento výsledok užívateľ klikne, príde na môj web a tým, že článok neexistuje objaví sa oznam (error)  404. Takým situáciám je lepšie predchádzať, a užívateľ by sa po kliknutí  mal nachádzať na titulnej strane, príbuznej kategórii článkov…) 
 • Výber preferovanej domény. Niekedy bolo nutné objednávať doménu aj s www aj bez www. Potom sa pomocou google nástroja web master tools, a ďaľších zápisov vybrala „dôležitejšia“ doména. Vzájomne sa presmerovali a tak užívateľ končil na jednej web stránke. Dnes je už automatické, že sa pri objednávaní doména chápe aj s www , aj bez www. Google však ponechal možnosť výberu preferovanej domény a stále upozorňuje na výber preferovanej domény.
 • Site map, robot txt. Ide o súbory, ktoré obsahujú informácie pre robota, ktorý prichádza na web stránku. Obsahujú záznam o štruktúre web stránky, alebo o tom, že niektorá časť web stránky sa nemá indexovať (zobrazovať vo výsledku vyhľadávania – serp) a pod.

Vo výsledku vyhľadávania sa zobrazuje max 65 až 75 znakov.

TITLE

Alebo aj titulka stránky, názov stánky. Väčšina cms (redakčných systémov) title automaticky generuje napr. podľa nadpisu článku. Title je mocný nástroj pri práci s optimalizáciou web stránky,  preto je nutné tento názov stránky občas upravovať s ohľadom na seo.

Môže byť v rozmedzí 5 až 60 znakov. Maximálne 70

zakladna-optimalizacia-webstranky

 META DESCRIPTION

Popis stránky. Vyhľadávací robot si „vyberie“ prvých 150 až 250 znakov článku a ten potom zobrazí ako popis stránky. Meta descrition je možné upravovať s ohľadom na seo.

seo-bb

HEADER

Je nadpis článku. Kódom sa zapisuje ako H1 a obvykle je to najdominantnejší nadpis na podstránke. Na jednu podstránku sa používa maximálne jeden nadpis definovaný ako H1.

HTML KÓD

Prioritná je funkčnosť kódu a správne zobrazenie stránky na rôznych zariadeniach a prehliadačoch.

OBSAH

V ideálnom prípade by obsah na web stránke mal mať 20% kľúčových slov v pomere k  textu. Veľkosť obsahu minimálne 300 slov.

ŠTRUKTÚRA WEB STRÁNKY

Logická a intuitívna štruktúra webu je dôležitá pre užívateľa. S ohľadom na seo by mala obsahovať kľúčové slova web stránky. Umiestnenie menu stránky v kóde, má dosah na optimalizáciu web stránky. Preto je rozdiel v tom aké menu má stránka v „hornej časti“ a v „päte stránky“.

RÝCHLOSŤ NAČÍTANIA WEB STRÁNKY

Hraničný čas pre správne zobrazenie celej web stránky je do 6 sekúnd. V prípade ak načítanie trvá dlhšie môže to mať negatívny vplyv aj na výsledky vyhľadávania (serp).

SERVER

Môže rozhodovať o rýchlosti načítania stránky, alebo tiež o počte útokov na stránku. Ak je stránka šíriteľom vírusu je za nejaký čas vyradená s indexu a nedostane sa do výsledku vyhľadávania.

RESPONSIVE

Správne zobrazenie web stránky v mobile, alebo tablete. Pri vyhľadávaní na týchto zariadeniach responsivita rozhoduje o pozícií na ktorej sa web stránka môže nachádzať.No Comments


Leave a Comment