Avatar

Môj email končí ako spam

17 októbra 2016
No Comments
10 088 Views

60% používateľov internetu používa pre prijímanie a odosielanie správ googlemail. Ak ide o potvrdenie objednávky, komunikáciu so zákazníkom, rozosielanie noviniek je dobré občasne testovať schránku, či Vaša odoslaná pošta nekončí prioritne ako spam.

Ak si užívateľ sám označí prijatú správu ako spam, tomu sa dá zabrániť často. Je však možné elminovať pravedpodobnosť smerovania správy do spam schránky .

Hromadné odosielania správ. Inštrukcie google

1. Autentizácia a identifikácia

Aby google správne identifikoval správu je nutné:

 • použiť konzistentnú IP adresu pre odosielanie hromadných správ,
 • platné reverzné DNS záznamy pre IP adresu z ktorej je pošta odosielaná,
 • rovnaké údaje odosielateľa v hlavičke emailu (odosielateľ, dátum, predmet…).

Doporučenie:

 • Zaregistrovanie správy s DKMI (ak je správa Dkmi podpísaná objaví sa hlavička odosielajúcej domény).
 • Publikovanie SPF záznamu (ak má správa SPF overenie, objaví sa hlavička s názvom domény).
 • Publikovanie Dmark.

IPv6

 • Ip adresa, z ktorej sa odosielajú správy musí mať PTR záznam (teda reverzné DNS odosielajúcej IP adresy) a tento záznam by sa mal zhodovať s názvom hostiteľa v zázname PTR.
 • V prípade odosielania cez doménu by mal email prejsť kontrolou SPF alebo Dmar inak môže končiť ako spam.

2. Odber noviniek

Každý užívateľ, ktorý je príjemcom správ by mal mať možnosť rozhodnúť o odbere noviniek. Buď

 • prostredníctvom emailu požiadať o odber noviniek alebo,
 • ručným potvrdením na webe (prihlásenie na odber noviniek na web stránke)

Tiež je vhodné overiť si emailové adresy pred odoslaním hromadnej správy a nenakupovať hromadne zoznam emailových adries.

3. Odhlásenie noviniek

Užívateľ musí mať možnosť odhlásiť sa z odberu noviniek a to

 • odkazom v tele emailu, ktorý ho privedie na stránku kde potvrdí odhlásenie
 • alebo odoslaním požiadavky o odhlásenie prostredníctvom emailu
 • automaticky odhlásiť užívateľa, ktorého emailová adresa už nie je platná
 • pravidelne zasielať potvrdzovacie správy

4. Formát správy

 • Správy musia byť vo formáte RFC 5322 alebo HTML
 • Platné message-ID v hlavičke
 • Správa by mala mať uvedené, že je hromadnou správou v pomocou ‚Precedence: bulk‘
 • Relevantný predmet správy súvisiaci s obsahom emailu a nemal by byť zavádzajúci
 • Pokus ukryť odosielateľa správy, alebo odkazy v správe môžu viesť k vylúčeniu emailu
 • Odosielateľ správy by mal byť zhodný s názvom domény

Zdroj: Google.com

Spam list

Blacklist checkNo Comments